• Anne-Babaya Mal İle Hürmet

  0

  Anne ve babaya harcanan maldan sual olunmaz ve özellikle muhtaç iseler, kazanılandan onlar için harcamak farzdır. Nasıl ki evlat anne-babası tarafından maddi-manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan şefkatle merhametle büyültülmüştür, elbette o da anne-babasına karşı maddi manevi fedakarlıktan kaçınmamalıdır. Hayırlı bir evlada yakışan şahsından önce evladını düşünen gerekirse kendi ihtiyaçlarını erteleyip evlatlarınınkileri karşılayan o fedakar ebeveynine karşı vefa borcunu en güzel bir şekilde ödemektir.

  Evladın anne-babasına mal ile yapabileceği hizmetler şunlardır:

  • · Uzakta iseler ziyaretlerine gitmek. Ana-baba ve mahrem akrabaları ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa, selam göndererek, tatlı mektup yazarak bu günahlardan kurtulmalıdır. Ziyarette sıra, ana, baba, evlat, dede, nine, kardeş, amca, hala, dayı ve teyzedir. Yazının Devamı…
 • Anne-babanın vefatından sonraki hakları nelerdir?

  0

  Evladın anne-babasının vefatından sonra yapması gereken vazifeler nelerdir?

  Anne-baba vefat ettikten sonra evladın onlar adına yapabileceği pek çok hayırlar vardır

  Kişinin anne ve babasına karşı onların vefatından sonra da yerine getirmesi gereken “Onlara dua etmek, ahidlerini yerine getirmek, dostlarına ikramda bulunmak, akraba ziyaretlerini kesmemek, onların oruçlarını kaza etmek, hac vazifelerini yerine getirmek, onlar için sadaka vermek, istiğfar etmek, kabirlerini ziyaret etmek vb.” sorumlulukları vardır.

  1- Definlerinde erken davranmak.

  2-
  Sünnet üzere yıkamak. Bu işi bilen iyi kimselere yıkatmalıdır. Yazının Devamı…

 • Baba Hakkının Önemi

  1

  Allah’ın hoşnutluğu babanın hoşnutlu­ğunda gazabı da babanın gazabındadır

  İslam’da anne hakkı ne kadar önemli bir yer tutuyorsa anneler nasıl ki; “Cennet annelerin ayakları altındadır.” hadis-i şerifine mazhar olmuşlarsa baba hakkı da bu derece önemlidir. Evlat annesine karşı ne derece sorumlu ise babasına karşı da o derece sorumludur.

  “Babanın senin üzerindeki olan hakkı şudur: Yazının Devamı…

 • Dostlarını ziyaret ana babayı ziyarettir

  0

  Her kim babasını kabrinde sıla etmek (onu ziyaret etmek) isterse babası öldükten sonra onun dostlarını ziyaret etsin, onlara sıla eylesin…

  Hazret-i Dinar’ın oğlu Abdullah (ra) ile Hazret Ömer’in oğlu Abdullah (ra) Mekke yolunda bir arabiye rast geldiler.

  Hazret-i Ömer’in oğlu bu arabiye selam verdi ve bineğinin arkasına bu adamı bindirdi ve bir de üstelik o sıcak memlekette, başının korunmasına sebep olan sarığı da çıkarıp bu arabinin başına koydu. Dinar’ın oğlu Abdullah (ra), Hazret-i Ömer’in oğlu olan Yazının Devamı…

 • Ana babaya iyilik Allah’ın (cc) yardımını celp eder

  0

  Efendimiz’in (ra) bütün sözleri, insanlığa hem şifa, hem merhem, hem de her derde devadır. Peygamberimiz’den (asm) Müslim ve Buhari’nin (ra) nakliyle bize gelen bu hadise de anne-babaya hürmetin kıymetini çok güzel beyan etmektedir:

  Üç bahtiyar arkadaş evvelki devirde yani Müslümanlıktan evvel,  avlanmak üzere bir yolculuğa çıkmışlar. Fakat hava bozulmuş, karanlık basmış, şiddetli yağmur yağmaya başlamış, zavallılar şaşırmışlar. Her nasılsa orada buldukları bir mağaraya sığınmışlar. Yazının Devamı…

 • Cennet annelerin ayağı altındadır!

  0

  “Anne cennet kapılarının ortasındadır.” [1]

  Cennet yine “Cennet annelerin ayakları altındadır.” [2] diye ana ve babaların rızası altında olduğu beyan buyrulmuştur. Cennete girmek ancak Cenab-ı Hakk’ın o kulundan razı olmasına bağlıdır. Hakk’ın rızası alınmadan kulun cennete girmesi mümkün değildir. Hakk’ın razı olacağı yolların başı emirlerini tutup yasaklarından kaçmaktır. Emirlerini ve nehiylerini tutmayan kula cennet çok uzaktır.

  Bu emir ve nehiyler 54 farzdır. Bu 54’den birisi de ana ve babaya itaat ve onların rızasını kazanmaktır. Ana ve babanın rızasını Yazının Devamı…

 • Ana-babaya iyilik ömrün uzamasına vesiledir

  0

  Enes İbn-i Malik (ra) de şöyle rivayet eder:

  Resulullah (asm) buyurdular ki:

  “Her kim ömrünün uzamasını, kendisinin mesrur ve rızkının ziyadeliğini isterse ana ve babasına iyilik ile ikramdan geri kalmasın. Akraba ve taallukatına da sıla-i rahim yapsın.” Yazının Devamı…

 • Anne-babaya iyilik cihat sevabı kazandırır

  1

  “Anne-babaya yapılan iyilik, namazdan, sadaka, hac, umre ve Allah yolundaki nafile cihaddan daha üstündür.” [1]

  Cihadda şehitlik ve gazilik gibi iki mertebe vardır ki; bunları başka tarafta bulmak mümkün değildir. Bir gazinin ayağının tozu, onu karşılamaya giden kimsenin üzerine düşse, onu cehennem bile yakmayacak. Sonra bu ana babaya ikramın, bu fi sebîlillâh olan cihaddan da belki efdal olması ne kadar şâyân-ı dikkat ve hayrettir!

  İnsana, ana-babasını (gözetip, onlara iyilik etmesini) de tavsiye ettik… [2]

  Abdullah Bin Mesut’tan rivayet edilmektedir: Yazının Devamı…

 • Anne babasına hizmet edene Allah (cc) her bakımdan yardım eder

  0

  Beni İsrail devrinde çok salih bir adam varmış. Bunun da yine pek güzel bir salih evladı varmış. Babası ölüm halinde oğluna:

  “Sakın ne pahasına olursa olsun, doğru veya yalan yere katiyen yemin etme.” der. Ölümünden sonra açıkgöz tabiri ile anılan bazı kurnazlar, babanda bu kadar alacağımız vardı diye müracaatlara başlamışlar; çocuk da bunların hiç birisini reddetmeden herkesin Yazının Devamı…

 • Anne-babaya karşı gelmemek

  0

  İbn-i Abbas’ın Resulullah’tan (asm) yaptığı bir rivayette;

  “Her kim sabah ve akşam valideyni kendisinden razı olarak gününü geçirirse sabah ve akşam ona cennetten iki kapı açılır ve eğer sabah veya akşamda valideynini kızdırırsa ona da cehennemden iki kapı açılır. O sırada orada olan birisi: Yazının Devamı…

Page 2 of 4«1234»