‘Kıssalar’ Kategorisi

 • Anne babasına hizmet edene Allah (cc) her bakımdan yardım eder

  0

  Beni İsrail devrinde çok salih bir adam varmış. Bunun da yine pek güzel bir salih evladı varmış. Babası ölüm halinde oğluna:

  “Sakın ne pahasına olursa olsun, doğru veya yalan yere katiyen yemin etme.” der. Ölümünden sonra açıkgöz tabiri ile anılan bazı kurnazlar, babanda bu kadar alacağımız vardı diye müracaatlara başlamışlar; çocuk da bunların hiç birisini reddetmeden herkesin » Yazının devamı..

 • Anne-babaya karşı gelmemek

  0

  İbn-i Abbas’ın Resulullah’tan (asm) yaptığı bir rivayette;

  “Her kim sabah ve akşam valideyni kendisinden razı olarak gününü geçirirse sabah ve akşam ona cennetten iki kapı açılır ve eğer sabah veya akşamda valideynini kızdırırsa ona da cehennemden iki kapı açılır. O sırada orada olan birisi: » Yazının devamı..

 • Anneye itaat vaciptir

  0

  Çocuğun babası başka bir memlekette imiş, oğlunu yanına davet etmiş. Çocuk annesine sormuş. O da hayır gidemezsin demiş. Zavallı çocuk, büyüklere sormuş, ne yapayım diye. Onlar da: » Yazının devamı..

 • Annenin bir duası

  0

  Tabakat-ı İbni’s-Sübkî’de Eyyub’un oğlu Selim’den rivayet edilir ki;

  İmam Vafiî’nin esbabındandır. Selim diyor ki:

  “Ben on yaşıma girdim. Bir türlü Fatiha-yı Şerife’yi okumağa kadir olamıyordum. Bana bazı büyük kimseler dediler ki: ‘Sen annene söyle, senin okumaklığın ve ilim sahibi olman için dua etsin.’ Annem de bana böylece dua etti.” » Yazının devamı..

 • Babasının abdest suyunu göğsünde ısıtan evlat

  0

  Harûn-ı Reşîd bir adamı oğlu ile birlikte hapsetti. Babası ihtiyar olduğundan abdest alırken mutlaka sıcak su isterdi. Hapishanedeki gardiyan dediğimiz bekçi, buraya ateş sokmak yasaktır, diye içeriye ateş ocaklarını sokmadı. Fakat oğlu hemen su ibriğini alıp içeride yanan kandilde suyu mümkün mertebe ısıtmış idi. Lâkin bunu duyan bekçi kandili de ortadan kaldırdı. Zavallı oğlu bu defa babasının abdest suyunu göğsüne dayadı ve tâ sabaha kadar o su çocuğun hararetiyle bir miktar ısınmış idi. Babası sordu: » Yazının devamı..

 • Su isteyen annesini sabaha kadar bekleyen zat; Bâyezîd-İ Bistâmi Hazretleri

  0

  Bâyezîd-i Bistâmî’den şöyle bir hikâye nakledilmektedir:

  Bir kış günü annesi oğlundan su istemiş. O da suyu getirinceye kadar uyumuş. Bâzeyîd, annesi uyanıncaya kadar başında beklemiş. Bu arada soğuktan bardak eline yapışmış. Annesi uyandığı vakit bardağı alınca parmağının derisi kopup kan akmağa başlamış. Annesi ne oldu, diye sormuş. O da hâdiseyi söylemiş. O zaman; » Yazının devamı..

 • Veysel Karani Hazretleri’nin (ra) annesine hürmeti

  0

  “Veysel Karani’nin kavuştuğu bütün ihsan ve dereceler, annesine yaptığı iyilik sebebiyledir.” [1]

  “Yemen illerinde ömrünü geçiren Veysel Karani Hazretleri daima Resulü Kibriya’yı (asm) dünya gözü ile görmek isterdi. Yüce Allah sevgilisini görmeden aşıktı. Hasretiyle yanar tutuşurdu. Bir gün hatırını çok saydığı anasını ayaklarına kapanarak şöyle dedi:

  “Ya ana! İznin olursa Hazret-i Muhammed (asm) Efendimizi görmeye gideceğim. Kısa bir süre için hizmetini aksatsam bile Resul-i Ekrem’i (asm) görmek için gitmeme izin ver.” Annesi cevaben; » Yazının devamı..

 • Hz. Üsame’nin (ra) annesinin isteğini yerine getirmesi

  0

  Hz. Osman zamanında bir hurma ağacının fiyatı bin dirheme kadar yükselmişti. Buna rağmen Üsame, hurma ağaçlarından birisinin özünü çıkararak annesine yedirdi. Ona: » Yazının devamı..

 • Annesine hakaret ettiği için eşek suretine çevrilen adam

  0

  Havşeb oğlu Avvam (ra) der ki;

  “Günün birinde, bir yerde konaklamıştım. Orada bir kabir vardı. İkindi sularına doğru birden bire kabir açıldı. İçinden başı merkep, vücudu ise insan vücudu bir adam çıkarak üç kez anırdı. Sonra kabir, adamın üzerine örtüldü. Yaşlı bir kadın, tiftik veya yün eğiriyordu. O sırada bir kadın: » Yazının devamı..

 • Annesinin duası ile Hz. Musa’ya (as) komşu olan zat

  1

  Musa (as) “Ya Rabbi bana cennetteki arkadaşımı göster!” dedi. Allah ü Teala:

  “Filan şehrin, filan çarşısına git. Orada bir kasap vardır. Yüzü şöyle, boyu şöyledir. Senin cennetteki arkadaşın odur” buyurdu.

  Hz. Musa (as) o dükkana gitti. Güneş batıncaya kadar orada kaldı. Akşam olunca, kasap, bir parça et alıp zembiline koydu. Dükkandan ayrılırken, Musa (as): » Yazının devamı..

Page 1 of 212»